Spring til indhold
Smertebehandling - sportsskader

Smertebehandling - sportsskader

Smertebehandling - sportsskader

Akutte sportsskader

En akut skade i forbindelse med sport og aktivitet, kan ofte opstå på baggrund af en
udefrakommende påvirkning. Dette kan f.eks. være en tackling i fodbold eller en forvreden ankel under løb. Ved en akut sportsskade vil man ofte opleve hævelse og ømhed, samteventuel misfarvning, i det skadede område

Kroniske smerte

Kroniske smerter er længerevarende smerter, der, på trods af at den oprindelige vævsskade er ophævet, stadig er vedvarende. Der kan ses en øget sensibilisering af

smerteopfattelsessystemet – er smertevedligeholdenden, cirkulerende system, der holder sig selv igang.

Behandlingsforløb for akutte og kroniske smerter er oftest meget forskellige. Før behandling vil der altid blive foretaget en grundig samtale og undersøgelse, og ud far dette lægges der i samarbejde en grundig og gennemgående behandlingsplan.

Behandlingen vil ofte være en kombination af flere metoder,
disse kan f.eks. indeholde:

  • Manuelle behandlingsteknikker (Mulligan, MET, MFR, McKenzie,
    Fysioflow og afspænding)
  • Undervisning og information
  • Ergonomi
  • Individuel træning
  • Holdtræning
  • Akupunktur
  • Apparaturbehandling, f.eks. laser

Overbelastningsskader

En overbelastningsskade kan opstå, hvis der er højere belastning på en sene, muskelneller led, end hvad vævet kan holde til. Det kan også opstå grundet nedsat bevægelighed, der medfører at det skadede væv overstrækkes eller overbelastes.

Smerterne forværres ved aktivitet og ligeledes lindres ved hvile. Der kan dog opstå en kronisk smertetilstand, ved konstant, længerevarende overbelastning.

Ved behandling af personer med en sports- eller idrætsrelateret skade, tages der udgangspunkt i en grundlæggende undersøgelse, der skal være behjælpelig til at vurdere og lokalisere skaden. Efter dette sammensættes der et grundigt behandlings- og træningforløb, som er skræddersyet til specielt til dig og dine problematikker.

Antallet af nødvendige behandlinger afhænger af den enkeltes problematikker samt skadesomfanget. Du vil i løbet af forløbet få specifikke øvelser, som kan være behjælpelige til genoptræning af de skadesramte område, så vi hurtigst muligt kan få dig tilbage på sporet.

Book tid her
Sportsmassage Aalborg